Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

HASTALIKLAR VE DURUMLAR

Şeker Hastalığının Tedavisi

Şeker hastalığı yaygın hormonal hastalıklardan biridir. Bu hastalık sıklıkla 21. yüzyılın enfeksiyonlu olmayan salgın hastalığı olarak anılmaktadır. Dünya çapında 200 milyon insan…

Otizm tedavisi

Kökeni, Sebepleri ve Semptomları
Otizm beş adet yaygın gelişim bozukluklarından biridir ki; sosyal iletişimde anormallikler, ağır derecede sınırlı ilgi ve yüksek tekrarlıktaki davranışlar…

ALS Tedavisi

Amyotrofik lateral skleroz (aynı zamanda ALS, Charkot hastalığı, Charkot sklerozu-, İngilizce konuşulan ülkelerde ise Lou Gehrig hastalığı olarak anılmaktadır), veya motor nöron hastalığı

Erektil disfonksion

Hücre Tedavi Merkezi “Emcell” cinsel fonksiyonun geliştirilmesi ve yeniden toparlanmasi için kapsamlı bir modern yöntem geliştirdi. Bizim gözlemlere dayanarak,

İskemik Kalp Hastalığı

Enfarktüs sonrası iyileşme sürecinde kardiyoskleroz ve hipertansiyonu olan hastalarda fetal kök hücre süspansiyonu naklinin kanın reolojik özelliklerine (akış) etkisi olduğu kadar hastanın…

Anti-Aging Tedavisi

EmCell kliniği fetal kök hücrelerinin kullanıldığı etkili anti-aging tedavisini hastalara önermektedir. Anti-aging tedavisi hastaların fiziksel durumlarının tümüyle iyileşmesine yardımcı

Arteriyel Hipertansiyon

Arteriyel hipertansiyon (yüksek kan basıncı) tedavisinde kök hücre tedavisi olumlu etkilere sahiptir. Özellikle sık sık arteriyel krizler geçiren primer arterial hipertansiyon II.

Parkinson Tedavisi

Parkinson hastalığı motor yetenekler, denge, psikoduygusal bozukluklar, bilişsel eksiklik ve sosyal davranış bozuklukları ile ilgili olan farklı nörolojik bozukluklarla karakterize edilen merkezi…

Göz Hastalıkları

İltihap sonrası göz hastalıklarının ikinci büyük grubunu distrofi oluşur. Klinik olarak sınıflandırmada, distrofi primer (oftalmolojik geçmişi olmayan) ve sekonder (iltihap ve yaralanma nedeniyle…

Anemi

Aplastik ve kalıtsal anemileri içeren birincil ve ikincil anemi çeşitlerinin tedavisinde kök hücre terapisinin etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Romatizma

Romatizma tedavisinde fetal kök hücre nakliyle belirgin biçimde olumlu sonuçlar elde edilebilmiştir. Fetal kök hücre nakli uygulanabilecek romatizma hastaları aşağıdaki gibidir;

Ulserli Kolit. Kron Hastalığı

Spesifik olmayan ülserli kolit ve Kron hastalarının geniş çaplı tedavisinde kök hücreler içeren fetal hücre süspansiyonları kullanıyoruz.

Alzheimer Hastalığı

Fetal kök hücrelerin kullanılması; birçok spesifik beyin fonksiyonlarının büyük oranda restore edilmesi sonucu Alzheimer hastalarının tedavisine yardımcı olmaktadır.

MD Tedavisi

Adale Erimesi (MD) kaslarda giderek artan zayıflık ve tükenmişlik olarak karakterize edilen kalıtsal bir hastalıktır. En sık görülen MD tipi Duchenne musküler distrofisidir. Becker, uzuv kasılması,

Kanser

Kanser vakalarında fetal kök hücrelerin nakli için bulgular

SMA (Omurga Kası Atrofisi)

Omurga Kası Atrofisi kalıtsal nörolojik hastalıkların genetik olarak heterojen olan bir grubundandır ve motor nöron hastalıklarından biridir. Motor nöronlar insan vücudunun motor fonksiyonlarını

Multipl Skleroz Tedavisi

Multipl skleroz genç ve orta yaştaki insanları etkileyen yaygın nörolojik bozuklardan biridir.