Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Şeker hastalığı yaygın hormonal hastalıklardan biridir. Bu hastalık sıklıkla 21. yüzyılın enfeksiyonlu olmayan salgın hastalığı olarak anılmaktadır. Dünya çapında 200 milyon insan şeker hastasıdır ve bu sayı gittikçe artmaktadır. 2025 yılı itibariyle şeker hastalığına yakalanan hasta sayısının %50 artması beklenmektedir.

Şeker hastalığı vücutta yetersiz ensülin üretiminden kaynaklanan (Tip I diyabet) veya üretilen ensülinin uygun bir şekilde vücut hücrelerinde cevap vermemesi (Tip II diyabet) ile açıklanan yüksek kan şekeri (glikoz) şeklinde karakterize edilir.

Diyabet hakkında daha fazla bilgi edinin.

Diyabetin Kök Hücre İle Tedavisi

Diyabet tedavisinde fetal kök hücre naklini temel alan (pankreatik beta hücreleri hariç) yöntemler geliştirdik. Bu yöntem Tip I ve II diyabet tedavisinde etkili bir yöntem kanıtlanmıştır ve birçok ülkede patentle korunmaktadır. Diyabet hastalarının kök hücre ile tedavisi sonucunda; hipoglisemik etkileme, kan şekerinin seviyesinde azalma ve dışarıdan alınan ensülin dozunda %50-70 oranda azaltılmasına olanak sağlamıştır. Fetal kök hücre ile diyabet tedavisi vakaların yarıdan fazlasında uzun süreli klinik durumun gerilemesinde etkili olmuştur.

Fetal Kök Hücre İle Diyabetin Tedavisinin Etkileri

Diyabet hastalarının kök hücre ile     tedavisi hastaların durumunun iyileşmesinde önemli etki koymuştur. Hastalığın ilk aşamalarındaki bazı vakalarda tam bir iyileşme ile bile sonuçlanabilir. Kök hücre tedavisi sonrasında diyabet hastaları immünolojik ve hematolojik indislerin normalleşmesi, mikro ve makro anjiyopati ve tropik dağılımlarda azalma, çalışır durumda olmada düzelme rapor edilmiştir. Hastalığın ilerlemesi tedavi ile engellenmiştir ve remisyon süreleri 2-3 kez daha uzun hale gelmiştir. Diyabet komplikasyonlarının sıklığı ve şiddeti azalmıştır. Hayat kalitesi ve ortalama hayat süresi beklentisi artmıştır.

Diyabetin kök hücre ile tedavisinin önemli etkileri aşağıda yazılmıştır.

Bağımlı Diyabet Hastalarının Kan Şekeri Seviyesindeki Azalma

Kök hücre tedavisi sonrasındaki 2-3 ay içinde, vakaların %100’ünde uygulanan ensülin dozajı aşamalı olarak azaltılmıştır. Başlangıçta 0.76±0.06 birim/kg/gün dozajı ile başlanmış, maksimum dozaj miktarı %20-100 (ortalama %41) azaltılmış ve 14 gün ile 90 gün içinde (ortalama 59.0±4.3 gün) sona ermiştir. Vakaların %65’inde diyabet tedavisi ensülin dozajının

0.4 birim/kg/gün’den daha az seviyeye düştüğü klinik remisyonla sonuçlanmış veya ensülin tedavisi tamamen kesilmiştir.  Remisyon 5 ile 14 ayda sonlanmıştır.

Erken Nakil Sonrası İyileşmelerin Sendromları

Erken nakil sonrası iyileşmelerin sendromu zayıflık hastalığı, çalışma kapasitesi, iştah ve uykuda düzelmeyi kapsamaktadır. Vakaların %63’ünde bu sendrom gözlenmiştir.

Psiko-fizyolojik Şartlarda İyileşme

Psiko-fizyolojik değişimlerde görülen sendrom düşünme, zihinsel kapasite ve iç enerjide iyileşme, anksiyetenin ortadan kalkması, depresyonda azalma vb. şeyleri kapsar. Vakaların %48’inde bu sendrom tespit edilmiştir.

Bağışıklığın Yeniden Oluşturulması

Fetal kök hücreleri ile diyabetin tedavisi bağışıklığa ait parametrelerde düzlemeyle sonuçlanmıştır. Lenfosit sayısı, T-lenfositler ve T-lenfositlerin alt popülasyonları normalleşmiştir. B-lenfosit sayısı %30-60 oranda düşmüştür. Bağışıklık sistemini düzeltici etkiler 3-8 ayda sonlanmaktadır.

Hematopoisislerin Yeniden Oluşturulması

Diyabetik glomerulosiklerosisle komplike görülen kronik böbrek bozukluğu (I, II ve III derecede) ve anemik sendrom, kök hücre tedavisi sonrasındaki 1-1,5 ay içinde hematopoisisin restorasyonu, eritrosit sayısında ve hemoglobinde normalleşme şeklinde gözlenmiştir. Bu etki 12 aya kadar sağlanmıştır.

Distropik Bozukluklar ve Tropik Dağılımlarda İyileşme

Fetal kök hücre nakli sonrasında tropik ülser ortadan kalkmış, mikrosirkülasyon iyileşmiş ve enfeksiyona bağlı deri lezyonları, mantarlar, kütaneus likenizasyon ve lipotropik lezyonlar azalmıştır.

 

Fetal Kök Hücre İle Diyabet Tedavisinin Endikasyonları

Diyabetin kök hücre ile tedavisinde hastalığın tüm aşamalarında etkilidir. Bununla birlikte en etkili sonuçlar aşağıdaki durumlarda alınır

• Yeni-başlangıç aşamasındaki ensülin-bağımlısı diyabet;

• Diyabetik glomerulosiklerosisle komplike görülen kronik böbrek bozukluğu (I, II ve III derecede) ve anemik sendrom;

• Diyabetin çeşitli kürleri;

• Enfeksiyon komplikasyonları ve bağışıklık yetersizliği ilişkili diyabet;

• Yumuşak dokularda tropik ülserleri tedavisinde direnç gözlendiği durumda;

• Sekonder sulfanilamit direnci ve tip II diyabet görülen hastalar.

EmCell kliniğinde uygulanan diyabet kürü tedavisi toplam olarak iki gün sürmektedir.

Eğer kliniğimizde diyabet tedavisini görmek isterseniz, vakayla ilgili ön analizlerin yapılması için lütfen ekteki formu doldurun ve Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine gönderin.