Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Arteriyel hipertansiyon (yüksek kan basıncı) tedavisinde kök hücre tedavisi olumlu etkilere sahiptir. Özellikle sık sık arteriyel krizler geçiren primer arterial hipertansiyon II.

derecedeki hastalara EmCell kliniğinde ektodermal ve mesenkimal orijinli fetal kök hücre nakli gerçekleştirilmiştir.

Nakil sonrasında sürekli hipotensif terapi perhizi seçilmiştir ki bu perhiz hipertansatif krizlerden hastayı korumuş ve dastolik basınç 900mm Hg’den yüksek olmayan seviyelerde stabil hale gelmiştir.

Fetal kök hücre nakli sonrasındaki 3-5 ay içinde, hastaların tamamının kan basıncında stabil bir düşüş ve yaklaşık %50’sinde hipotensif terapi ihtiyacında azalma görülmüştür. Zamanla hastaların %85’inde hipotensif terapi ihtiyacı ortadan kalkmıştır.

Hastaların tamamı başağrısının ortadan kalkması, kan basıncının ve uyku düzenin stabil hale gelip normalleşmesi, zihinsel yeterlilik ve cinsel güç (erkek ve kadınların her ikisinde de)  artış ile gençleşmeye işaret eden canlılığa geri dönüş gibi olumlu etkileri kendilerinde fark etmişlerdir.