Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Fetal kök hücrelerin kullanılması; birçok spesifik beyin fonksiyonlarının büyük oranda restore edilmesi sonucu Alzheimer hastalarının tedavisine yardımcı olmaktadır.

Bu tedavi yönteminin olumlu sonuçları vakaların tamamında gözlenmiştir. Fetal kök hücrelerin nakli; hastaların %75’inde hastalığın daha ileri safhalara geçmesini tamamen engellemiş veya en azından beyin fonksiyonlarında meydana gelen kötüleşmeyi büyük oranda ortadan kaldırmıştır.

Uygulanan tedavinin en açık ve kalıcı etkileri nörolojik ve zihinsel semptomların ortaya çıktığı hastalığın başlangıç aşamasında (vakaların %90’ında) elde edilmiştir. Organik beyin lezyonları (frontoperiatel loblarda atrofi) gözlenen hastalarda da olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Belirgin zihinsel bozukluklar görülen vakalara uygulanan tedavi etkileri hastaların hayat kalitesinin (genel durum, uyku, iştah, vücut ağırlığının normal seviyede olması) arttırılmasında katkı sağlamıştır.